നിങ്ങളുടെ കാർട്ട്

പസാധകസംബന്ധം - സഹായിക്കൂ

150-ലധികം നിർമ്മാതാക്കൾ മുതൽ 130-ലധികം രാജ്യങ്ങൾ വരെ മൊത്തത്തിലുള്ള കിഡ്‌സ് & ബേബി വെയർ.

കമ്പനി

എന്റെ അക്കൗണ്ട്

സേവനങ്ങള്

റദ്ദുചെയ്ത് മടക്കി നൽകൽ നയം

സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരികെ നൽകാം:

ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം തിരികെ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണാ ടീമിനെ എത്രയും വേഗം ബന്ധപ്പെടുക, ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന പരിപാലിക്കും.

പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിലെ പ്രവർത്തന സമയം:

9:00 am-18: 00 pm

മടക്കിനൽകാൻ യോഗ്യമായ ഇനങ്ങൾ:

  • കേടായതോ കേടായതോ ആയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
  • അപൂർണ്ണമായി വരുന്ന ഓർഡറുകൾ
  • എല്ലാ റിട്ടേണുകളും അവയുടെ യഥാർത്ഥ പാക്കേജിംഗിലും അവ സ്വീകരിച്ച അവസ്ഥയിലും തിരികെ നൽകണം.

ഉള്ളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഡെലിവറി 7 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഇനം തിരികെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ.

ഇനിപ്പറയുന്ന വഴികളിൽ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാം:

  • Globalitystore.com-ൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഇനത്തിനായുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് (ഉചിതമായ രീതിയിൽ).
  • Globality Store-ലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള റീഫണ്ടായി.
  • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള റീഫണ്ട് പേയ്‌മെന്റ്.
  • നിങ്ങളുടെ പേപാൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ള റീഫണ്ട് പേയ്‌മെന്റ്.

തിരികെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഇനങ്ങൾ:

  • ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 7 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തിരികെ നൽകാനാവില്ല.