Veľkoobchod s detským a detským oblečením od 150+ výrobcov do 130+ krajín.

Online predajná zmluva

1. STRANY

Táto zmluva bola podpísaná nasledujúcimi stranami v súlade s nasledujúcimi podmienkami.

1. „PRIJÍMAČ“; (ďalej len „KUPUJÚCI“)
MENO- PRIEZVISKO:, ADRESA:

2. „PREDAJCA“; (ďalej len „PREDÁVAJÚCI“)
KFT Cocuk Ve Bebek Giyim Ithalat Ihracat Limited Sirketi – Altinsehir Mah. 163. (280) Sk. B Blok No:11B Ic Kapi No:99 16120 Nilufer / Bursa – Turecko

Prijatím tejto zmluvy, ak KUPUJÚCI schváli objednávku, ktorá je predmetom zmluvy, kupujúci vopred akceptuje, že bude povinný zaplatiť uvedené predmetné poplatky a akékoľvek ďalšie poplatky, ako je prepravné a daň.

2. DEFINÍCIE

Pri uplatňovaní a výklade tejto zmluvy sa nasledujúce podmienky odvolávajú na písomné vysvetlenia proti nim.

MINISTER: minister ciel a obchodu,
MINISTERSTVO: Ministerstvo ciel a obchodu,
ZÁKON: Zákon č. 6502 o ochrane spotrebiteľa,
NARIADENIE: Nariadenie o zmluvách na diaľku (Úradný vestník: 27.11.2014 / 29188)
SLUŽBA: Predmet akýchkoľvek spotrebiteľských transakcií s výnimkou poskytovania tovaru za poplatok alebo úrok, alebo na vykonanie ktorých sa zaviazali,
PREDÁVAJÚCI: Spoločnosť, ktorá ponúka tovar spotrebiteľovi v rámci svojej obchodnej alebo odbornej činnosti alebo koná v mene alebo na účet pri ponuke tovaru,
KUPUJÚCI: fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobúda, používa alebo má prospech z produktu alebo služby na komerčné alebo neprofesionálne účely,
STRÁNKA: Webová stránka PREDÁVAJÚCEHO,
OBJEDNÁVKA OBJEDNÁVKA: Fyzická alebo právnická osoba dopytujúca tovar alebo službu prostredníctvom webovej stránky PREDÁVAJÚCEHO,
STRANY: PREDÁVAJÚCI a KUPUJÚCI,
ZMLUVA: Táto zmluva uzavretá medzi PREDÁVAJÚCIM a KUPUJÚcim,
TOVAR: Vzťahuje sa na hnuteľný tovar podliehajúci nakupovaniu a softvér, zvuk, obraz a podobný nehmotný tovar pripravený na použitie v elektronickom prostredí.

TÉMA 3

Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 6502 o ochrane spotrebiteľa a Nariadenia o zmluvách uzavretých na diaľku vo vzťahu k predaju a dodávke nižšie uvedeného produktu a ktorého kúpna cena KUPUJÚCI objednal elektronicky prostredníctvom internetovej stránky PREDÁVAJÚCEHO.

Ceny uvedené a oznámené na stránke sú predajnou cenou. Oznámené ceny a prísľuby platia až do vykonania a zmeny aktualizácie. Včas oznámené ceny sú platné do konca uvedeného obdobia.

4. INFORMÁCIE O PREDÁVAJÚCOM

Názov: KFT Cocuk Ve Bebek Giyim Ithalat Ihracat Limited Sirketi

Adresa: Altinsehir Mah. 163. (280) Sk. B Blok No:11B Ic Kapi No:99 16120 Nilufer / Bursa – Turecko

Telefón: + 90 224 322 09 60

Email [chránené e-mailom]

5. INFORMÁCIE O KUPUJÚCOM

Doručovateľ, adresa doručenia, telefón, fax, e-mail / používateľské meno

6. INFORMÁCIE O OSOBE OBJEDNÁVAJÚCE

Meno / Priezvisko / Titul
Adresa, telefón, fax, e-mail / používateľské meno

7. PRODUKT / INFORMÁCIE O PRODUKTE O ZMLUVE

1. Základné charakteristiky (druh, množstvo, značka / model, farba, číslo) tovaru / výrobku / výrobku / služby sú zverejnené na internetovej stránke PREDÁVAJÚCEHO. Ak bola kampaň organizovaná predajcom, počas kampane si môžete prezrieť základné vlastnosti produktu. Platí do dátumu kampane. Ceny uvedené a zverejnené na webovej stránke sú predajnou cenou. Oznámené ceny a prísľuby platia až do vykonania a zmeny aktualizácie. Včas oznámené ceny sú platné do konca uvedeného obdobia. Predajná cena tovaru alebo služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, vrátane všetkých daní, je uvedená nižšie.

Popis produktu Množstvo Jednotková cena Vyhľadávanie Celkom (vrátane DPH)
Suma dopravy

Celkom:
Spôsob platby a plán
Dodacia adresa
Osoba na doručenie
Fakturačná adresa
Dátum objednávky
Termín dodania
Spôsob doručenia

7.4. Poštovné, čo sú náklady na dopravu produktu, hradí KUPUJÚCI.

8. INFORMÁCIE O FAKTÚRE

Meno / Priezvisko / Titul Adresa, Telefón, Fax, Email / Užívateľské meno, Doručenie faktúry: Faktúra bude doručená na fakturačnú adresu spolu s objednávkou pri doručovaní objednávky.

9. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1. KUPUJÚCI akceptuje, vyhlasuje a zaväzuje sa, že sa oboznámil s predbežnými informáciami o základnej charakteristike, predajnej cene a spôsobe platby a dodacích informáciách zmluvného produktu na internetovej stránke PREDÁVAJÚCEHO a vydal potrebné potvrdenie v elektronickom prostredí. Prijímač; Potvrdenie predbežných informácií elektronicky, pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku, adresu, ktorú má PREDAJÚCI uviesť KUPUJÚCEMU, základné vlastnosti objednaných produktov, cenu produktov vrátane daní, informácie o platbe a dodaní akceptuje tiež a vyhlasuje, že správne a úplné . Každý výrobok, ktorý je predmetom zmluvy, bude doručený osobe a/alebo organizácii na adresu uvedenú KUPUJÚcim alebo KUPUJÚcim v lehote uvedenej na webovej stránke v časti predbežné informácie, v závislosti od vzdialenosti sídla KUPUJÚCEHO za predpokladu, že nepresiahne zákonnú lehotu 30 dní. V prípade, že v tejto lehote nebude možné KUPUJÚCEMU produkt dodať, KUPUJÚCI si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

9.3. Dodávateľ dodá výrobok, ktorý je predmetom zmluvy, v plnom rozsahu, v súlade s kvalifikáciou uvedenou v objednávke, na vykonanie diela v rámci zásad presnosti a poctivosti, v súlade s požiadavkami právnych predpisov, bez akýchkoľvek vád. , udržiavať a zlepšovať kvalitu služieb, dávať pozor a starať sa, konať rozvážne a predvídavo, vyhlasuje a zaväzuje sa.

9.4. PREDÁVAJÚCI môže dodať iný produkt rovnakej kvality a ceny, ak o tom informuje KUPUJÚCEHO a výslovne ho odsúhlasí pred uplynutím zmluvného záväzku plnenia.

9.5.Ak Dodávateľ nesplní zmluvné povinnosti v prípade, že objednaný produkt alebo službu nebude možné splniť, berie na vedomie, vyhlasuje a zaväzuje sa, že to písomne ​​oznámi spotrebiteľovi a vráti KUPUJÚCEMU celkovú cenu v lehote 14 dní.

9.6. KUPUJÚCI elektronicky potvrdí túto Zmluvu o dodaní produktu, ktorý je predmetom zmluvy, akceptuje, vyhlasuje a zaväzuje sa, že predávajúci ukončí povinnosť dodať produkt, ktorý je predmetom zmluvy, v prípade, že nebude zaplatená suma produktu podľa zmluvy a / alebo zrušené v bankových záznamoch z akéhokoľvek dôvodu. by.

9.7. KUPUJÚCI, ak produkt, ktorý je predmetom zmluvy, nezaplatí PREDÁVAJÚCEMU prepojená banka alebo finančná inštitúcia v dôsledku nekalého použitia kreditnej karty patriacej KUPUJÚCEMU po dodaní produktu, ktorý je predmetom zmluvy, osobou a/alebo organizáciou na adrese uvedenej KUPUJÚcim alebo KUPUJÚcim, Predávajúci akceptuje, vyhlasuje a zaväzuje sa, že výrobok vráti PREDÁVAJÚCEMU do 3 dní na náklady PREDÁVAJÚCEHO.

9.8. PREDÁVAJÚCI, vyvinutá vôľou zmluvných strán, vopred nepredvídateľná a zmluvnými stranami plniť svoje povinnosti a/alebo oneskorene z dôvodu vyššej moci, ako je výskyt produktu, ktorý je predmetom zmluvy v dôsledku stavu, akceptuje, vyhlasuje a zaväzujú sa o tom kupujúceho informovať. KUPUJÚCI má právo požadovať zrušenie objednávky, výmenu zmluvného produktu za precedens, ak existuje, a/alebo posunutie dodacej lehoty až do odstránenia preventívnej situácie. V prípade stornovania objednávky zo strany KUPUJÚCEho je suma produktu uhradená KUPUJÚCEMU do 14 dní v hotovosti a vopred. Pri platbách uskutočnených KUPUJÚcim kreditnou kartou je suma produktu vrátená príslušnej banke do 14 dní po zrušení objednávky KUPUJÚcim. KUPUJÚCEMU môže trvať 2 až 3 týždne, kým sa suma vrátená PREDÁVAJÚcim na kreditnú kartu premietne na účet KUPUJÚCEHO, keďže suma premietnutá na účtoch KUPUJÚCEho po návrate do banky úplne súvisí s procesom bankovej transakcie. prijať, vyhlásiť a zaviazať sa, že nemôže niesť zodpovednosť.

9.9.Predávajúceho, adresa, e-mailová adresa, pevné a mobilné telefónne linky a ďalšie kontaktné údaje uvedené KUPUJÚcim na registračnom formulári KUPUJÚCEHO alebo následne aktualizované zo strany KUPUJÚCEHO prostredníctvom listov, e-mailu, SMS, telefonicky. hovorov a iných komunikačných prostriedkov, marketingu, má právo zastihnúť KUPUJÚCEHO na oznámenie a iné účely. Akceptovaním tejto zmluvy KUPUJÚCI akceptuje a vyhlasuje, že PREDÁVAJÚCI môže voči nemu vykonávať vyššie uvedené komunikačné aktivity.

9.10. KUPUJÚCI tovar/služby, ktoré sú predmetom zmluvy, pred prevzatím skontroluje; preliačiny, rozbitie, roztrhnutie balíka atď. Poškodený a chybný tovar/služby nebudú od prepravnej spoločnosti doručené. Dodaný tovar/služba sa považuje za nepoškodený a neporušený. Povinnosť chrániť tovar/službu po doručení má KUPUJÚCI. Ak sa má využiť právo na odstúpenie od zmluvy, tovar/služby by sa nemali používať. Faktúru je potrebné vrátiť.

9.11. V prípade, že KUPUJÚCI a držiteľ kreditnej karty použitej pri objednávke nie sú tá istá osoba, alebo ak je zistená bezpečnostná chyba kreditnej karty použitej v objednávke pred doručením produktu KUPUJÚCEMU, PREDÁVAJÚCI poskytne totožnosť a kontaktné údaje držiteľa kreditnej karty za predchádzajúci mesiac. alebo vlastníka karty alebo bankového výpisu z kreditnej karty, ktorá mu patrí, aby predložil list od KUPUJÚCEHO. Objednávka bude zmrazená, kým KUPUJÚCI nezíska požadované informácie/dokumenty, a ak vyššie uvedené požiadavky nebudú splnené do 24 hodín, PREDÁVAJÚCI má právo objednávku zrušiť.

9.12. KUPUJÚCI vyhlasuje, že osobné a iné údaje poskytnuté PREDÁVAJÚcim pri členstve na internetovej stránke PREDÁVAJÚCEHO sú korektné a PREDÁVAJÚCI nahradí všetky škody, ktoré vzniknú protiprávnosťou PREDÁVAJÚCEHO pri prvom upozornení PREDÁVAJÚCEHO. by.

9.13.Kupujúci súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia právnych predpisov a neporušovať ich pri používaní internetovej stránky PREDÁVAJÚCEHO. V opačnom prípade budú všetky zákonné a sankčné povinnosti zaväzovať KUPUJÚCEHO úplne a výlučne.

9.14. KUPUJÚCI nesmie používať webovú stránku PREDÁVAJÚceho akýmkoľvek spôsobom narúšajúcim verejný poriadok, porušovať všeobecnú morálku, obťažovať alebo obťažovať iných, spôsobom porušujúcim hmotné a morálne práva iných na nezákonné účely. Okrem toho sa členovia nesmú zapájať do aktivít, ktoré bránia alebo sťažujú ostatným používanie služieb (spam, vírus, trójsky kôň atď.).

9.15. Člen, ktorý poruší jedno alebo viacero ustanovení tejto Zmluvy, bude osobne a právne zodpovedný za takéto porušenie a bude PREDÁVAJÚCEHO chrániť pred právnymi a trestnoprávnymi následkami takéhoto porušenia. Tiež; V prípade, že sa vec týmto porušením presunie do právnej oblasti, PREDÁVAJÚCI si vyhradzuje právo požadovať od člena náhradu škody za nedodržanie dohody o členstve.

10. PRÁVO NA ZRUŠENIE

10.1.ALIC z; Spoločnosť môže využiť právo na odstúpenie od zmluvy odmietnutím tovaru bez akejkoľvek právnej a trestnoprávnej zodpovednosti a bez udania dôvodu do 14 (štrnástich) dní odo dňa doručenia produktu alebo osobe/organizácii na uvedenú adresu. . Náklady spojené s využitím práva na odstúpenie od zmluvy patria KUPUJÚCEMU. KUPUJÚCI akceptuje, že akceptovaním tejto zmluvy je vopred informovaný o práve na odstúpenie od zmluvy.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nesmie byť veko Produktu vôbec otvorené a predávajúci bude o tom písomne ​​upovedomený doporučenou poštou, faxom alebo emailom PREDÁVAJÚCEMU do 14 (štrnástich) dní. Ak sa toto právo uplatní;

a) 3. Faktúra za produkt doručený osobe alebo KUPUJÚCEMU (ak je faktúra za produkt, ktorý má byť vrátený, je firemná) musí byť vrátená PREDÁVAJÚCEMU spolu s vrátenou faktúrou vystavenou inštitúciou. Vrátenie objednávky vydané v mene inštitúcií, ktorých faktúru nie je možné vyplniť, pokiaľ nebude zaslaná VRÁTANÁ FAKTÚRA.)

b) Formulár na vrátenie tovaru,

c) Vrátené produkty musia byť dodané v kompletnom a nepoškodenom stave s krabicou, obalom, štandardným príslušenstvom, ak existuje.

d) PREDÁVAJÚCI je povinný do 10 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť KUPUJÚCEMU celkovú cenu a doklady, ktoré zadlžujú KUPUJÚCEHO a vrátiť ich do 20 dní.

e) Ak dôjde k zníženiu hodnoty tovaru z dôvodu zavineného vadou KUPUJÚCEHO alebo ak sa vrátenie stane nemožným, je KUPUJÚCI povinný nahradiť PREDÁVAJÚCEMU škodu v miere zavinenia. V takom prípade môžu PREDÁVAJÚCMU vzniknúť akékoľvek straty, ktoré KUPUJÚCEMU vzniknú z platby uskutočnenej KUPUJÚcim. KUPUJÚCI akceptuje a vyhlasuje, že dal súhlas s touto zmluvou „

f) Ak dôjde k zníženiu limitu kampane stanoveného PREDÁVAJOM z dôvodu využitia práva na odstúpenie od zmluvy, suma zľavy použitá v rámci akcie sa ruší.

11. PRODUKTY NIE SÚ DOSTUPNÉ

Po doručení KUPUJÚCEMU, ak balík otvorí KUPUJÚCI, nie je možné vrátiť zdravotne a hygienicky nevyhovujúce produkty v prípade, že balík otvorí KUPUJÚCI. Ďalej, pred uplynutím práva na odstúpenie od zmluvy nie je možné využiť právo na odstúpenie od zmluvy pre služby začaté so súhlasom spotrebiteľa.

Produkty predávané na našej stránke, aby bolo možné vrátiť nerozbalené, nepoškodené a nepoužité.

12. ZÁKONNÉ A PRÁVNE VÝSLEDKY

Ak sa KUPUJÚCI dostane do omeškania v prípade platby kreditnou kartou, KUPUJÚCI akceptuje, vyhlasuje a zaväzuje sa, že bude platiť úroky podľa zmluvy o kreditnej karte s bankou držiteľa karty a nesie voči banke zodpovednosť. V tomto prípade môže príslušná banka uplatniť opravné prostriedky; a v prípade, že sa KUPUJÚCI dostane do omeškania z dôvodu dlhu, KUPUJÚCI akceptuje, vyhlasuje a zaväzuje sa, že PREDÁVAJÚCI uhradí stratu a stratu, ktorá vznikla oneskoreným plnením dlhu. základnú charakteristiku služieb, predajnú cenu, spôsob platby, dodacie podmienky a pod. akceptuje a vyhlasuje, že má znalosti o všetkých predbežných informáciách o tovare/službách, ktoré sú predmetom predaja a o práve na odstúpenie od zmluvy, tieto predbežné informácie elektronicky potvrdí a následne objedná tovar/služby. Predbežné informácie a fakturačná práca na stránke sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

14. POVOLENÝ SÚD

Sťažnosti a námietky v sporoch z tejto zmluvy sa podávajú na rozhodcovskom súde alebo na spotrebiteľskom súde, kde sa spotrebiteľské vyrovnanie alebo spotrebiteľské transakcie nachádzajú v peňažných limitoch uvedených v nasledujúcom zákone. Informácie o peňažnom limite sú nasledovné: Účinnosť od 28: a) Okresné spotrebiteľské rozhodcovské súdy, ktorých hodnota je nižšia ako 05 (dvetisíc) TL v súlade s § 2014 zákona č. 2.000,00 o ochrane spotrebiteľa , b) Krajinský spotrebiteľský rozhodca v sporoch, ktorých hodnota je nižšia ako 68 (tri tisíc) TL delegovanie,

a) V mestách s metropolitným štatútom sa v prípade sporov medzi 2.000,00 3.000,00 (dve tisíc) TL a XNUMX XNUMX (tri tisíc) TL podávajú žiadosti provinčným spotrebiteľským arbitrážnym výborom. Táto dohoda sa uzatvára na komerčné účely.

15. PRESADZOVANIE

Keď KUPUJÚCI uskutoční platbu za objednávku zadanú na Stránke, bude sa mať za to, že akceptoval všetky podmienky tejto zmluvy.

PREDAJCA:
prijímač:
HISTÓRIA: